Agenda

Bekijk hier de agenda van de Ledenbijeenkomst in Hart van Holland in Nijkerk.

Van de Afdelingsvergadering Wegvervoer, warehousing en automotive op woensdag 15 maart 2017 in Hart van Holland in Nijkerk om 15.00 uur.

  1. Opening door Martin Duvivier, voorzitter van de Raad van Commissarissen.
  2. Goedkeuring van de notulen van de 54e Afdelingsvergadering Wegvervoer, warehousing en automotive d.d. 16 maart 2016.
  3. Toelichting door Arjan Bos, voorzitter Bestuur, over ontwikkelingen binnen TVM verzekeringen en op de (geconsolideerde) jaarrekening 2016.
  4. (Her)benoeming Leden van de Ledenraad.
  5. Sluiting.