Menu

Keuren en certificeren van schepen

TVM heeft experts in huis die uw schip kunnen inspecteren en keuren zodat u over de benodigde certificaten beschikt. Neem contact op voor meer informatie.

(0528) 29 27 50

Keuren van schepen

Onze experts doen inspecties en keuringen zowel voor TVM verzekeringen als voor ILT. (Inspectie Leefomgeving en Transport). Voor de keuringen in verband met verlengen of vernieuwen van het certificaat hebben onze experts een aanstelling van het Nederlands Bureau voor Keuringen Binnenvaart. De veiligheidskeuring van bijvoorbeeld hotelschepen wordt alleen door hiertoe opgeleide experts gedaan. Tankschepen vallen onder klasse en dat blijft ook zo.

Certificering

Alle schepen die aan de onderstaande criteria voldoen, moeten een certificaat van onderzoek (CVO) hebben.

 • Langer dan 20 meter
 • Zelfstandig kunnen varen
 • Varen op de binnenwateren van Europa (zone 3 en 4 EG en zone 2 Nederland) maar GEEN Rijn. Uiteraard is Rijn kruisend in Nederland toegestaan.
 • Waterverplaatsing van meer dan 100 m3 (berekend volgens de formule: lengte x breedte x diepgang (L x B x T), dus geen blokcoëfficiënt maar de werkelijke diepgang. De vaste kiel (bij zeilschepen) wordt niet meegerekend

Dit zijn over het algemeen schepen die vroeger beroepsmatig zijn gebruikt (zoals tjalk, klipper, luxe motor) en nu zijn omgebouwd tot pleziervaartuig en op de werf gebouwde kruisers, zeiljachten etcetera. Woonboten (stilliggend op een vaste plaats; deze moeten worden gesleept naar een werf voor eventueel onderhoud en de motor dient volledig buiten gebruik te zijn) en kleinere sleep- en duwboten hoeven meestal geen CVO te hebben.

Inspectie van uw schip

Voordat de inspectie wordt uitgevoerd, moet u uw schip droogzetten en schoonspuiten.

Inspectie bestaat uit:

 • Keuren van het onderwaterschip en of dat voldoet aan de minimum dikte-eisen
 • Uitvoeren van de veiligheidskeuring, waarbij gekeken wordt naar het ‘klaarblijkelijk gevaar’. Alles wat gevaar oplevert moet worden opgelost. Denkt u hierbij aan:

  - Voldoende brandblussers (klasse ABC) aan boord)
  - Voldoende reddingsvesten aan boord
  - Gasfles in een gasbun plaatsen

Voldoet het schip niet  geheel aan de regelgeving, maar leveren deze punten geen ‘klaarblijkelijk gevaar’ op, dan worden deze punten vermeld op het certificaat. Bij verbouw van het schip dient alsnog aan de regelgeving te worden voldaan. Bij verlenging van het certificaat blijven deze punten op het certificaat staan.

Geldigheidsduur certificaat

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van de toestand van het casco en is maximaal 7 jaar vanaf de datum van de vlakkeuring. Voorbeeld: vlakkeuring vindt plaats op 19-09-2017, het certificaat is dan geldig tot 19-09-2024. De expert kan aan de hand van de bevindingen ook voor een kortere geldigheidsduur kiezen.

Andere wetgeving

In onder andere het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) worden nadere eisen gesteld. Zo moet een groot schip (langer dan 20 meter) verplicht AIS aan boord hebben.

Kosten

Houd rekening met onder andere de volgende kosten:

 • Kosten voor het droogzetten van uw schip
 • Eventueel reparaties uitvoeren
 • Onderhoudskosten
 • Certificeringskosten:

  - Expertisekosten inclusief reiskosten
  - Opmaken van het certificaat
  - Administratiekosten van het NBKB
  - Kosten voor afgifte van het certificaat