Voorkom verstekelingen in Calais en andere havenplaatsen. TVM geeft advies.

Rijdt u op Groot-Brittannië? Wees dan alert op verstekelingen die vanuit Calais, Duinkerken en andere havenplaatsen in Europa met uw vrachtwagen proberen mee te reizen. Ga goed voorbereid op reis om eventuele problemen goed het hoofd te kunnen bieden.

Gevolgen voor vervoerder

Als er verstekelingen worden ontdekt aan boord van een vrachtwagen, krijgt de vervoerder forse boetes opgelegd, oplopend tot 2.000 Pond per aangetroffen verstekeling. Daar komen dan nog vaak andere kosten bij. Zo kan er discussie ontstaan over de vraag wie aansprakelijk is voor lading die wordt afgekeurd. Dit gebeurt als verstekelingen zijn meegereisd in een laadruimte met bederfelijke waren. Het aantekenen van bezwaar tegen een opgelegde boete wordt niet gedekt door de verzekering, waardoor transportondernemers geconfronteerd worden met een flinke kostenpost.

Niet verzekerd?

Krijgt u te maken met een boete, dan is het aanvechten van de opgelegde boete niet gedekt. Wel kunnen in sommige gevallen achteraf de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoed worden. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de uiteindelijke afwikkeling van de opgelegde boete. Vraag zo spoedig mogelijk naar de mogelijkheden. Mocht het onverhoopt niet verzekerd zijn, dan kunnen wij u wel voorzien van advies over de te volgen procedure.

Heeft u al een boete ontvangen en wilt u weten of TVM rechtshulp iets voor u kan betekenen, neem dan contact met TVM rechtshulp via (0528) 29 25 55 of via e-mail rechtsbijstandbedrijf@tvm.nl.

Wat kunt u zelf doen?

Op internet zijn diverse filmpjes te bekijken over de werkwijze van verstekelingen. Heeft u chauffeurs in dienst? Zorg dan dat zij duidelijke instructies krijgen over de te volgen werkwijze. Daarnaast is het belangrijk om een checklist op te stellen, waarmee de vrachtwagen en lading meerdere keren goed gecontroleerd worden. Het afwerken van deze checklist en het noteren van de slotnummers kan de Britse Border Force (de grensbewaking) ervan overtuigen dat u er alles aan heeft gedaan om illegalen te weren. Ontdekt u toch verstekelingen aan boord, ga dan op geen enkele wijze de confrontatie aan. Benader ze niet zelf, maar bel de politie.

Onze preventietips

Voor aanvang van de reis:

1. Zorg dat u schriftelijke aanwijzingen over voertuigbeveiliging bij u heeft en een checklist (pdf) heeft die voor en tijdens de reis nagelopen kan worden
U kunt de lijst (ook in andere talen) downloaden via: https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
2. Wees extra alert en houd toezicht bij het beladen om te voorkomen dat er verstekelingen in de laadruimte kruipen
3. Controleer de constructie van het voertuig (carrosserie, dekzeil) en registreer elke schade in de checklist (pdf)
4. Kunt u of mag u niet bij het beladen aanwezig zijn, laat dan degene die voor het beladen verantwoordelijk was, zijn of haar gegevens op de checklist vermelden en hiervoor tekenen

Na het beladen:

5. Sluit deuren af met goede sloten. Maak bij auto’s met een huifzeil gebruik van een goede beveiligingskabel (tir cord). Vermeld het nummer van het slot en/of verzegeling op de checklist en CMR-vrachtbrief
6. Controleer de bakken en beveilig deze waar mogelijk met sloten. Doe dit eveneens voor windvangers/spoilers en assen

Gedurende de reis na elke stop:

7. Controleer de zeilen, de wanden, het dak en de beveiliging van het voertuig. Trek aan veiligheidskabels en sloten om te controleren of ze nog intact zijn. Controleer de bakken, windvangers/spoilers en assen
8. Zijn er tekenen van schade of is er geknoeid met sloten en zegels? Controleer dan de lading en laadruimte en breng de veiligheidsvoorzieningen opnieuw aan

Voor de controlezone van Groot-Brittannië of voor inscheping:

9. Herhaal stap 7 en 8
10. Als het niet mogelijk is het voertuig te beveiligen, voer dan een handmatige controle van de lading en de laadruimte uit
11. Vermeld de uitgevoerde controles op de checklist:
- na het laden
- na elke stop
- voordat u de controlezone van het Groot-Brittannië inrijdt of voor inscheping

Altijd:

  • Wees voorzichtig

  • Wees alert

  • Neem extra sloten en checklists mee

  • Houd de schriftelijke aanwijzingen en checklistst bij u in de cabine

  • Teken op de checklist aan wanneer u een controle heeft uitgevoerd

  • Stel de plaatselijke overheid, de grensbewakingsdienst of de politie op de hoogte als u vermoedt dat er iemand zonder uw toestemming in uw voertuig is gekomen

Checklists

Nederlandse checklist (pdf)

Checklist in andere talen