Voorkom verstekelingen in Calais: 10 tips

Wees alert op vluchtelingen die vanuit Calais met uw vrachtwagen proberen mee te reizen naar Groot-Brittannië. Peter Kroeze van TVM rechtshulp, geeft advies.

Rijdt u op Groot-Brittannië? Wees dan alert op vluchtelingen die vanuit Calais met uw vrachtwagen proberen mee te reizen.

Gevolgen voor vervoerder

Als er migranten worden ontdekt aan boord van een vrachtwagen, krijgt de vervoerder forse boetes opgelegd, oplopend tot 2.000 Pond per aangetroffen illegaal. Daar komen dan nog vaak andere kosten bij. Zo kan er discussie ontstaan over de vraag wie aansprakelijk is voor lading die wordt afgekeurd. Dit gebeurt als migranten zijn meegereisd in een laadruimte met bederfelijke waren. Het aantekenen van bezwaar tegen een opgelegde boete wordt niet gedekt door de verzekering, waardoor transportondernemers geconfronteerd worden met een flinke kostenpost.

Hoewel de kosten niet onder de verzekering valt laat TVM haar leden niet in de kou staan en biedt waar mogelijk de helpende hand. Zeker wanneer bedrijven alle denkbare voorzorgsmaatregelen hebben genomen.

Wat kunt u zelf doen?

Op internet zijn diverse filmpjes te bekijken over de werkwijze van vluchtelingen. Heeft u chauffeurs in dienst? Zorg dan dat zij duidelijke instructies krijgen over de te volgen werkwijze. Daarnaast is het belangrijk om een checklist op te stellen, waarmee de vrachtwagen en lading meerdere keren goed gecontroleerd worden. Het afwerken van deze checklist en het noteren van de slotnummers kan de Britse Border Force (de grensbewaking) ervan overtuigen dat u er alles aan heeft gedaan om illegalen te weren. Ontdekt u toch verstekelingen aan boord, ga dan op geen enkele wijze de confrontatie aan. Benader ze niet zelf, maar bel de politie.

10 preventietips

Voor aanvang van de reis:
1. Zorg dat u een checklist heeft die voor en tijdens de reis nagelopen kan worden. Klik hier voor een voorbeeld-checklist.
2. Wees extra alert bij het beladen om te voorkomen dat er vluchtelingen in de laadruimte kruipen.
3. Controleer de constructie van het voertuig (carrosserie, dekzeil) en registreer elke schade in de checklist.

Na het beladen:
4. Sluit deuren af met goede sloten. Maak bij auto’s met een huifzeil gebruik van een goede beveiligingskabel (tir cord). Vermeld het nummer van het slot op de checklist of CMR-vrachtbrief.
5. Controleer de bakken en beveilig deze waar mogelijk met sloten. Doe dit eveneens voor windvangers/spoilers en assen.

Gedurende de reis na elke stop:
6. Controleer de zeilen, de wanden, het dak en de beveiliging van het voertuig. Trek aan veiligheidskabels en sloten om te controleren of ze nog intact zijn. Controleer de bakken, windvangers/spoilers en assen.
7. Zijn er tekenen van schade of is er geknoeid met sloten en zegels? Controleer dan de lading en laadruimte en breng de veiligheidsvoorzieningen opnieuw aan.

Voor de controlezone van Groot-Brittannië of voor inscheping:
8. Herhaal stap 6 en 7.
9. Als het niet mogelijk is het voertuig te beveiligen, voer dan een handmatige controle van de lading en de laadruimte uit.
10. Vermeld de uitgevoerde controles op de checklist:
- na elke stop;
- voordat u de controlezone van het Groot-Brittannië inrijdt of voor inscheping.

Nederlandse Checklist

Checklist in andere talen