Voorkom oplichting: nooit afwijken van vrachtbrief

Leveranciers en vervoerders kunnen de dupe worden van oplichters die op slinkse wijze goederen verduisteren.

TVM verzekeringen is de afgelopen tijd meerdere zaken tegengekomen waarbij leveranciers/opdrachtgevers de dupe zijn van malafide partijen die goederen bestellen, laten bezorgen en vervolgens verduisteren. De vervoerder kan in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal als hij niet gehandeld heeft volgens de instructies uit de vervoersopdracht of vrachtbrief.

Hoe gaat de oplichting in z’n werk?

De oplichting start bij een malafide persoon die goederen bestelt, bijvoorbeeld door zich uit te geven als inkoper van een bekend bedrijf. De nietsvermoedende verkoper heeft niets in de gaten en denkt een goede deal te hebben gemaakt. Hij seint een vervoersbedrijf in voor de levering. De oplichter vraagt vervolgens rechtstreeks aan het vervoersbedrijf om de spullen op een ander adres of aan een ander persoon af te geven. De chauffeur levert af, de vrachtbrief wordt ondertekend en pas na het verstrijken van de betalingstermijn wordt duidelijk dat de goederen zijn gestolen en de ‘inkoper’ met de noorderzon is vertrokken.

Gevolgen voor de vervoerder

Wijkt de vervoerder af van de instructies in zijn opdracht of vrachtbrief, dan kan hij bij diefstal aansprakelijk worden gesteld. Een chauffeur is namelijk verplicht om zijn lading altijd af te leveren volgens deze instructies: aan de ontvanger en op het adres zoals vermeld in de opdracht/vrachtbrief. Dit is een basis verplichting voor de vervoerder volgens de vervoerscondities AVC-voorwaarden of het CMR-verdrag.

Een praktijkvoorbeeld

Paling B.V. verkoopt voor € 50.000,- aan vis aan Mr. Fish, te leveren op...

Lees verder…

Tips om oplichting te voorkomen
 

1. Zorg voor bewustwording in uw bedrijf
Maak aan álle medewerkers - management, afdeling Planning, chauffeurs - duidelijk dat deze vorm van oplichting voorkomt.

2. Herken de signalen
Laat uw medewerkers extra alert zijn op vreemde e-mailadressen, afleveradressen en instructies. En communiceer dat met uw opdrachtgever.

3. Geef chauffeurs en planners mee dat er niet mag worden afgeweken van de instructies in de vrachtbrief
Chauffeurs mogen goederen nooit op een andere plaats of aan een ander persoon afleveren dan vermeld in de vrachtbrief. Tenzij er – al dan niet via de planning – overleg heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever en er instructies en een schriftelijk akkoord is van de opdrachtgever.

4. Communiceer als er iets niet in de haak lijkt te zijn
Zijn er aanwijzingen dat er iets niet klopt? Zorg dat uw medewerkers overleggen met de opdrachtgever. Dit is in het belang van alle partijen:

  • voor u als vervoerder zodat u blijft voldoen aan de verplichtingen uit de vervoersovereenkomst.
  • voor uw opdrachtgever zodat u mogelijk kunt voorkomen dat zij nietsvermoedend in een valkuil stappen.