Ongeval in Engeland? Vul de TVM informationcard in!

Stel, u veroorzaakt een ongeval in Engeland. Dan kunt u, en daarmee TVM, te maken krijgen met een zogeheten Credit Hire-claim. TVM legt uit hoe het zit.

Wat is Credit Hire?

In Engeland kent men bij ongevallen de zogeheten Credit Hire. De niet aansprakelijke partij krijgt daarbij een tijdelijk vervangend voertuig aangeboden door een autoverhuurbedrijf (Credit Hire Company). Dit bedrijf claimt vervolgens de verhuurkosten bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Niet iedereen kan gebruikmaken van Credit Hire: voorwaarden zijn dat je zelf geen vervangend voertuig bezit en niet zelf de middelen hebt om er eentje te huren.

Gevolgen van Credit Hire

De Credit Hire Company hanteert hoge tarieven en heeft geen belang bij een snelle schadeafhandeling. Hoe langer de schadeafhandeling duurt, hoe langer er immers gebruik wordt gemaakt van de huurauto. De Credit Hire Company loopt het risico dat de kosten pas aan het eind van de claim of soms helemaal niet worden betaald. Dit financiële risico is verwerkt in het tarief. Daarnaast moet deze maatschappij altijd een breed scala aan direct beschikbare vervangende voertuigen beschikbaar hebben. Ook deze kosten worden deels in het tarief verwerkt.

Daar komt nog bij dat reparatiebedrijven stallingkosten in rekening mogen brengen; ook zij zullen daardoor niet aandringen op een snelle afwikkeling van de schade. Door dit alles kunnen de autoverhuurkosten, en daarmee de uiteindelijke Credit Hire-claim, hoog uitvallen.

Accident manager

Vlak na een ongeval in Engeland worden benadeelden snel benaderd door een ‘accident manager’. Een accident manager werkt meestal voor een Credit Hire maatschappij of een tussenpersoon. Na afhandeling van de schade ontvangt hij vaak een percentage van de totale factuur. Hierdoor is er voor de accident manager geen noodzaak om de schade snel en efficiënt af te wikkelen.

Vertegenwoordiger RSA

In Engeland behartigt vertegenwoordiger RSA namens TVM de belangen van TVM-verzekerden. Het doel van RSA is om in contact te komen met de tegenpartij voordat deze is benaderd door een Credit Hire Company. Op deze manier heeft TVM meer controle over de schade en (verhuur)kosten.

TVM informationcard

Het is in Engeland niet gebruikelijk een Europees Schadeformulier in te vullen. Dat formulier wordt juridisch ook niet gezien als bewijsmiddel. Om de schade snel af te handelen adviseert TVM toch  enkele gegevens op papier te zetten en contact op te nemen met vertegenwoordiger RSA. Hiervoor is de TVM informationcard ontwikkeld. De Informationcard is beschikbaar in meerdere talen:

Nederlands/Engelse Informationcard

Duits/Engelse Informationcard

Pools/Engelse Informationcard

Advies: Wat kunt u doen bij een ongeval in Engeland?

1. Vul de TVM informationcard in en overhandig deze aan de tegenpartij

Op de Informationcard staan duidelijk de contactgegevens van TVM-vertegenwoordiger RSA met daarbij een korte uitleg. De tegenpartij krijgt zo de mogelijkheid om haar schade snel af te laten handelen. Mocht zij toch gebruikmaken van Credit Hire, dan kan TVM zich later beroepen op het bieden van deze optie. Ook in Engeland hebben betrokkenen bij een ongeval namelijk de plicht om de totale schadekosten zoveel mogelijk te beperken.

2. Geef de schade telefonisch door aan TVM

TVM wil graag alle informatie ontvangen, inclusief de gegevens van iedereen die bij het ongeval betrokken was. Zo kunnen wij ook zelf proactief contact zoeken met de tegenpartij. Bel dan +31 (0)528 29 29 11.