Waar kunnen we u bij
helpen in coronatijd?

Wat is de impact van de coronacrisis op uw bedrijf? Loopt uw omzet terug, of groeit die juist. Hoe gaat u om met de veranderende markt? Met een aantal korte vragen peilen we hoe onze sector omgaat met deze coronacrisis. Zo komen we er ook achter waar we u bij kunnen helpen in coronatijd. Het invullen van de vragen kost u een paar minuten en deelname is 100% anoniem. De resultaten en uitkomsten delen we uiteraard met u.

Vul onderstaande korte vragenlijst in

Doe mee met de poll

Zijn er lopende of toegezegde toekomstige opdrachten stopgezet door de huidige corona crisis?
Zijn offertes uitgesteld of stopgezet door de coronacrisis?
Hoe groot schat u de impact op uw omzet op jaarbasis door de coronacrisis?
Welke aanpak volgt u?
Hoe groot is uw financiële buffer? Hoeveel maanden kunt u nog door zonder financiële problemen?
Wat zijn uw verwachtingen voor de komende periode?
Ik ben lid van/verbonden aan