Corporate Governance

TVM verzekeringen voldoet aan een Corporate Governance Code en een aantal gedragscodes.

De Corporate Governance Code (CG-code) bevat regels voor de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. TVM verzekeringen is weliswaar geen beursgenoteerd bedrijf, maar wil wel aan deze regels voldoen. In het TVM verantwoordingsdocument legt TVM verantwoording af over de naleving en de wijze van toepassing van de principes en best practice bepalingen.
 
Daarnaast voldoen we aan een aantal andere gedragscodes en hanteren we de volgende reglementen:
 

 

Het beloningsbeleid over de afgelopen jaren is te lezen in: