Menu

Ziekteverzuim in coronatijd

Wij informeren u graag over onze werkwijze rondom ziekmeldingen en uw ziekteverzuimverzekering.

U kunt te maken krijgen met zieke medewerkers

Op uw MedewerkerTotaal-verzekering heeft u de module Ziekteverzuim. Hierdoor ontvangt u een uitkering voor loondoorbetaling in geval van ziekte. Zieke medewerkers kunt u gewoon melden zoals u gewend bent.

Het is mogelijk dat uw medewerker niet ziek is, maar toch niet kan werken

De volgende situaties vallen hieronder:

 • Uw medewerker kan door omstandigheden niet werken maar is zelf niet ziek
 • Uw medewerker kan of wil niet werken uit vrees besmet te raken met het coronavirus
 • Uw medewerker blijft thuis en werkt niet in verband met de zorg en/of opvang voor kinderen, partners etc. (ongeacht of deze personen ziek zijn)
 • Uw medewerker kan niet werken omdat hij/zij door beperkingen (zoals quarantaine) een bepaald gebied niet mag verlaten
 • Uw medewerker heeft advies gekregen een Corona-test te ondergaan maar heeft nog geen uitslag of moet in afwachting van de test in quarantaine blijven.
 • Uw medewerker is positief getest maar heeft geen klachten. Volgens de overheidsmaatregelen moet hij/zij thuisblijven en als het kan thuiswerken.

De kosten van deze situaties vallen niet onder de verzuimverzekering.

Controle op de ziekmeldingen

Voor de controle op de ziekmeldingen zijn er 2 scenario's mogelijk:

 • U heeft de module Verzuimmanagement en bent via TVM bij een arbodienst aangesloten
 • U heeft uw eigen arbodienst gecontracteerd

U heeft de module Verzuimmanagement

Zieke medewerkers kunt u gewoon melden zoals u gewend bent. Dit kan online via Mijn TVM of telefonisch via TVM verzuimmanagement. Inmiddels werken alle medewerkers van TVM thuis, maar wij zijn bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers en emailadressen. De arbodiensten in ons pakket hebben voorlopig een telefonisch spreekuur ingesteld. De afdeling Verzuimmanagement doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar is desondanks niet op alle momenten direct bereikbaar.

U heeft uw eigen arbodienst gecontracteerd

We willen u er op wijzen dat uw arbocontract ook bepalend is voor de snelheid waarmee de arboarts contact opneemt met de klant/medewerker. Voor uw ziekteverzuimverzekering gelden een aantal regels. Wilt u deze delen met uw arbodienst? Uw verzuimbegeleiding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Binnen 6 dagen na de 1e ziektedag moet er een controle plaatsvinden van een arbeidsongeschikte medewerker. Deze controle wordt uitgevoerd door de arbodienst of bedrijfsarts en kan bestaan uit een bezoek van een controleur of een telefonische controle
 • Uiterlijk binnen 3 weken na de 1e ziektedag vindt een medische controle door een bedrijfsarts plaats, tenzij dit naar het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts niet nodig is
 • Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid vindt periodiek medische controle door een bedrijfsarts plaats. Dit moet ook zodra de gezondheidssituatie van de medewerker wijzigt

De overheid kan u ook bijstaan

U heeft ongetwijfeld al vernomen dat de overheid maatregelen heeft genomen om banen te kunnen behouden en loondoorbetaling mogelijk te maken bij uitval van werk. Zo is het mogelijk om belastingbetalingen uit te stellen. Ook kunt u voor uw personeel (deeltijd) WW aanvragen op moment het werkaanbod zover is afgenomen. Er geldt nu een noodmaatregel voor werktijdverkorting, de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl

Richtlijnen RIVM

Blijf alle richtlijnen en actuele situatie volgen. Voor de actuele situatie waar de uitbraak momenteel zich manifesteert, de algemene informatie over het virus, de passende hygiënemaatregelen en de richtlijnen die het RIVM opstelt, is het advies om de site van het RIVM te raadplegen.

Maatregelen beschrijven

Het is belangrijk dat u als werkgever duidelijk bent in de maatregelen die u neemt om uw medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Brancheorganisaties, STL en TLN geven hier informatie over. Zij kunnen u informeren over wat u als werkgever moet regelen en op papier moet zetten. Zie bijvoorbeeld:
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/
https://www.vno-ncw.nl//corona

Vragen?

Laat het uw accountteam weten als er andere zaken zijn waarmee wij u kunnen supporten. Kant en klare oplossingen en antwoorden hebben we ook niet voor iedere situatie. Op basis van uw signalen nemen we maatregelen om u te ondersteunen waar we kunnen.

Terug naar de overzichtspagina