Menu
  • Wettelijke Aansprakelijkheid + Brand en diefstal: schade die u bij anderen veroorzaakt is verzekerd. Schade aan uw eigen boot is alléén verzekerd in geval van brand en diefstal.