Agenda

Bekijk hier de agenda van de afdelingsvergadering in de Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder.

De agenda van de Afdelingsvergadering Beroepsvaart op zaterdag 25 maart 2017 in Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder om 10.30 uur.

  1. Opening
  2. Notulen van de afdelingsvergadering van 2 april 2016
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Samenstelling Raad van Advies
  5. Informatie resultaten 2016
  6. Wat meer ter tafel wordt gebracht
  7. Rondvraag
  8. Sluiting